Certifieringsrevision genomförd!

13 August 2014

Vi har nu genomfört första revisionen för ISO certifiering (dokumentgranskning) med positivt resultat. Vi är rekommenderade att gå vidare för en slutlig revision som är planerad i mitten av Oktober. Vi ser fram emot att bli certifierade mot kvalitet, miljö samt arbetsmiljö!

Kontakta oss

Box 118, SE-714 22
Kopparberg

+46(0)580-123 40

info@macromould.se

Facebook

Macromould på Facebook