Kvalitet och miljö

19 June 2013

Under våren 2013 har vi påbörjat ett arbete med syfte att kvalitets och miljöcertifiera Macromould modell & Form AB. Målsättningen är extern tredjepartcertifiering under första halvåret 2014.

Kvalitetssystemet bygger på ISO 9001:2008 vilket är en standard som ger vägledning och ställer krav på företag som upprättar kvalitetsledningssystem.

Miljösystemet bygger på ISO 14001:2004 vilken är En standard som hjälper oss att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete.

Varför väljer vi att certifiera vår kvalitet ?

 • Färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer
 • arbeta systematiskt med utveckling och förbättring
 • Förebyggande initiativ istället för korrigerande åtgärder
 • Personalen blir delaktig i kvalitetsarbetet
 • Vi vinner större förtroende för vår kvalitet i marknaden

Målet är:

 1. Högre produktivitet
 2. Bättre precision i styrningen av verksamheten
 3. Lägre kostnader
 4. Personalen får bättre förståelse av helheten
 5. Ökad konkurrenskraft
 6. Mer kraft att fokusera på rätt saker

Varför miljöcertifiering ?

 • Effektivare användning av material, energi och avfallshantering
 • personalen blir delaktig i miljöarbetet
 • ger ökad konkurrenskraft och ett ökat förtroende
 • ordning och reda
 • förtroende mot kunder

 

 

 

 

Kontakta oss

Box 118, SE-714 22
Kopparberg

+46(0)580-123 40

info@macromould.se

Facebook

Macromould på Facebook