Macromould på resa

20 June 2013

Under vecka 22 genomförde vi på Macromould modell & form AB en studieresa hos maskinproducenter i Tyskland och Italien. Syftet med resan var att analysera möjligheterna att investera i en ny maskin för fräsning av mindre modeller. Vid investering kommer den nya maskinen också ge oss möjligheten att höja kvaliteten och minska ledtiderna i samtliga våra arbeten.

Under besöken bestämdes också att vi under vecka 26-27 kommer att, tillsammans med den italienska CNC leverantören CMS, genomföra en genomlysning av vår femaxliga portalfräs med mål om att säkerställa och höja den kundupplevda kvaliteten.

Vi är nöjda med besöket söder ut som har skapat utrymme för en bra resa i framtiden!

Kontakta oss

Box 118, SE-714 22
Kopparberg

+46(0)580-123 40

info@macromould.se

Facebook

Macromould på Facebook