REFERENSER » Candela Speed Boat AB

2014 grundade Gustav Hasselskog företaget Candela Speed Boat AB med ambition att utveckla en fritidsbåt med betydligt lägre energiåtgång och miljöpåverkan än existerande båtar på marknaden. Nu, två år senare, har ambitionen blivit verklighet i form av en eldriven båt med samma räckvidd som en bensin-/dieseldriven fritidsbåt, men med betydligt mindre inverkan på miljön.

2014 grundade Gustav Hasselskog företaget Candela Speed Boat AB med ambition att utveckla en fritidsbåt med betydligt lägre energiåtgång och miljöpåverkan än existerande båtar på marknaden. Nu, två år senare, har ambitionen blivit verklighet i form av en eldriven båt med samma räckvidd som en bensin-/dieseldriven fritidsbåt, men med betydligt mindre inverkan på miljön.

Macromould anlitades för att leverera de frästa direktformarna som användes vid framtagandet av den första prototypen till båten – vilken för övrigt går under namnet Candela Primero. När Candela skulle hitta ett kompetent fräsföretag hörde de sig för i båtbranschen och blev då rekommenderade anlita Macromould. De följde rekommendationen, Macromould anlitades och Candela har sedan dess haft all anledning att vara nöjda med sitt val av leverantör.

”Det var fin kvalitet på formarna vi fick av Macromould och vi är väldigt nöjda med den snabba leveranstiden. Möjligheten att få högkvalitativa formar snabbt är vitalt för oss, då vi vill kunna komma ut med produkter snabbt på marknaden”

Gustav Hasselskog,
VD Candela Speed Boats

Processen

Beslutet av tillvägagångssätt i tillverkningsprocessen baserades på en öppen och djupgående dialog mellan Candela och Macromould, som sedermera mynnade ut i att båda parter såg fräsning av direktformar istället för plugg som mest lämplig i detta projekt.

Denna typ av samtal, med fokus på att tillsammans med kund diskutera fram bästa möjliga lösningar, är vanligt förekommande i våra projekt och leder ofta till framgångsrika resultat i slutändan.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om just det caset eller om något annat som vi arbetar med?
DENNIS DAHLSTRÖM, COO
+46(0)580-123 40

Kontakta oss

Box 118, SE-714 22
Kopparberg

+46(0)580-123 40

info@macromould.se

Facebook

Macromould på Facebook