REFERENSER » HOC Yachts AB

Genom användning av den patenterade svenska skrovtekniken Petestep har HOC Yachts utvecklat en enkelnavigerad och högkomfortabel båt vid namn HOC 33P. Tack vare de många positiva effekterna som följer användandet av Petstep förväntas tekniken nu bli den nya industristandarden för planande båtars skrov.

HOC Yachts hade höga krav på kvaliteten i alla projektets delar och var därför väldigt noggranna i valet av Macromould som leverantör av pluggarna. Macromoulds möjlighet att fräsa storskaligt var av betydande karaktär, men framförallt var det den positiva helhetsbilden av Macromould som blev avgörande när HOC valde leverantör.

Genomgående under projektets gång var ett gott samarbetet mellan samtliga inblandade vitalt för att projektet skulle kunna hålla högt tempo och för att slutprodukten HOC 33P skulle bli så bra som möjligt. Genom att Macromould från början satte hög standard vid framtagandet av pluggarna underlättades arbetet med att ta fram bra formar, och därmed blev även slutresultatet HOC 33P av högsta kvalitet.

”Vi var noggranna i valet av Macromould – och vi valde absolut rätt!”

Vilhelm Djurberg,
VD på HOC Yachts AB

”Pluggarna är helt klart en nivå över de bästa vi någonsin haft under mina decennier i fabriken på Gotland.”

Kenth Lindqvist,
ansvarig på Swedish Composites som byggde båtarna åt HOC Yachts AB.

Macromould har stor erfarenhet av projekt liknande denna, som ställer stora krav på välfungerande samarbete mellan flera olika parter. Således har vi stor förståelse för vikten av att kommunikationen fungerar på ett bra sätt, och vi strävar alltid efter tydlighet & förståelse när vi har kontakt med våra kunder. Detta görs för att säkerställa så att kunden verkligen får vad denne efterfrågar.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om just det caset eller om något annat som vi arbetar med?
BENJAMIN BERNER, VD
+46(0)580-555 210

Kontakta oss

Box 118, SE-714 22
Kopparberg

+46(0)580-123 40

info@macromould.se

Facebook

Macromould på Facebook