Om oss

En neutral modell- och formtillverkare

Utmana oss gärna!

Vi är en neutral modell- och formtillverkare till bilar, båtar, racing, lastbilar, stålgjutgods, betong, geologiska modeller etc. Med 3D-ritningar som underlag skapar vi de modeller som du önskar rationellt och kostnadseffektivt.


Smarta tekniska lösningar

Med många år som ledande tillverkare av stora modeller, upp till 25 x 6,5 x 2,5 meter, har vi byggt erfarenheter som hjälper dig som kund till smarta tekniska lösningar.

Vi finns i Bångbro

Vi finns i Bångbro, intill tätorten Kopparberg, i en anläggning som är väl anpassad för den kvalificerade produktion som krävs. En smidig organisation med mycket korta beslutsvägar gör att du alltid kan förvänta dig uppmärksam service och en vilja att klara även svåra utmaningar.

Kvalitet och miljö

Det är oerhört viktigt för oss att uppfylla de kvalitets- och miljökrav som ställs på en ansvarstagande leverantör. Macromould jobbar i samråd och medverkan med medarbetare för ständiga förbättringar av verksamheten samt säkerställande av kvalitetsnivån. Vi är certifierade i enlighet med kraven i ISO 9001 (kvalitet) , ISO 14001 (miljö) samt ISO 45001 (arbetsmiljö).

Certifikat för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete