Med vårt portabla 3D-Scanning system från Creaform, kan vi leverera verktyg och modeller med mät och yt-protokoll.

Det kan med fördel användas som ett kreativt verktyg i er produktutveckling.